Per què un grup de gestió integrada de plagues a l’APEVC?

gestió integrada de plagues
divendres, març 13, 2020

La gestió de les plagues dels arbres i dels espais verds està experimentant canvis profunds a tota Europa. Per uns, és el degoteig de restriccions en l’ús dels sistemes tradicionals, per altres és una major consciència mediambiental, però tots plegats ens n’adonem que hem de canviar el nostre enfoc en aquest àmbit...però sovint ens preguntem: com?

Quan comencem a treballar amb sistemes de Gestió Integrada de Plagues ens n’adonem que no existeixen solucions úniques i universals, sinó que cal ‘integrar’ molts més aspectes: des d’un seguiment més precís de les plagues, fins a una major implicació de la ciutadania, entre d’altres. Tanmateix, molts d’aquests aspectes encara els coneixem ben poc perquè mai ens havia fet falta. Què en sabem de la fertilitat del sòl, de la fauna auxiliar o de les plantes mel·líferes?

El grup de gestió integrada de plagues (GIP) de l’APEVC neix després de detectar la necessitat de crear un lloc comú de debat i estudi de tots aquests aspectes. El projecte vol donar suport al col·lectiu, buscant la interacció entre els socis i professionals dels espais verds, les diferents entitats, les administracions i els altres actors dels espais verds.

El grup de treball està format per assessors en GIP que treballen en l’entorn dels espais verds i per gestors d’espais públics que volen ajudar al col·lectiu, a cobrir aquestes necessitats. Des del grup GIP ens hem pres aquest projecte amb molta il·lusió i amb moltes ganes que sigui útil per la millora de la qualitat dels espais verds.  

Per poder contactar amb nosaltres per qualsevol qüestió o inquietud, el nostre correu electrònic és: gip@apevc.cat

Tags notícies: