Participa

Si formes part del col·lectiu de professionals dels espais verds, t’interessen els objectius de l’associació, i igual que nosaltres, creus que formar associació ajudarà a millorar la qualitat dels espais verds i també el teu creixement professional i personal, et convidem a fer-te soci/sòcia de l’APEVC.

AVANTATGES

Formar part d’un col·lectiu amb més de 300 associats, facilitant la interacció, comunicació i intercanvi d’experiències, coneixement, idees i opinions entre ells.
Gaudir de descomptes en la inscripció al Congrés que organitza periòdicament l’associació.
Gaudir de descomptes en la inscripció als cursos que organitza anualment l’associació.
Gaudir de descomptes en la inscripció als cursos i activitats organitzats per altres entitats amb les que tenim conveni de col·laboració.
Accedir a l’àrea exclusiva de socis de la web, accedint a informació i avantatges exclusius per a socis.
Possibilitat d’inscriure’t al butlletí resum de les novetats a la web.
Possibilitat de participar activament en l’associació, ja sigui escrivint a la web o al bloc, fent consultes professionals a la llista de distribució, formant part d’un grup de treball, col·laborant en l’organització d’activitats, o formant part de la junta directiva.

TIPUS D'ASSOCIATS

Actualment existeixen cinc tipus diferents d’associats:
Numerari: aquells professionals que treballin dins l’àmbit dels Espais Verds.
Numerari Jubilat: aquells professionals que , havent treballat dins de l'àmbit dels Espais Verds, ja gaudeixen de la jubilació.
Institucional: institucions d’investigació, docència, administració pública o entitats similar que ho sol·licitin.
Protector: persona física o jurídica que col·labora financerament als objectius de l’associació, gaudint de tots els drets, excepte el d’ésser elector o elegit per ocupar càrrecs directius.
Estudiant associat: aquells que acreditant la condició d’estudiants i essent menors de 25 anys tenen tots els drets dels socis numeraris excepte el dret d’ésser elegit per càrrecs directius. Al següent any natural passen a la condició d’associat de nombre si no justifiquen prèviament que es mantenen les condicions establertes.
Corresponent (o amb conveni): Aquells que per acord de la Junta Directiva tinguin una relació de reciprocitat.

QUOTES

Les quotes són anuals. Per a l’any 2019 estan establertes en:

 

TIPUS

QUOTA ANUAL

Soci numerari

45 €

Soci estudiant

Soci numerari jubilat

25 €

Soci protector

180 €

Soci institucional

180 €

Soci corresponent

0 €

INSCRIPCIÓ

Omple el formulari d’inscripció web seguint l'enllaç següent: INSCRIPCIÓ

o bé envia’ns les teves dades i escrit de sol·licitud a apevc@apevc.cat o bé a C/ Londres, 96. Principal 2a. 08036 Barcelona.

Dades necessàries (amb * aquelles imprescindibles):

Nom complet* NIF o CIF *
Data de naixement (en cas de socis estudiants cal justificar-la documentalment).
Adreça postal completa *
Adreça electrònica * (la majoria de comunicats es realitzen per correu electrònic).
Telèfon de contacte 1 *
Altres telèfons
Fax
Dades de contacte auxiliar (en cas de protectors, institucionals o corresponents): Nom, càrrec, telèfon, mòbil, mail.
Núm. Llibreta/compte i forma de pagament (i dades fiscals i adreça si són diferents a les de l’associat.
Professió, organització on treballa i si és autònom o és a l’administració.

Camps en els que està interessat/da.