Funcionament

L’APEVC, té definits els seus propis estatuts, que regeixen el funcionament d’aquesta. Tots els socis registrats poden descarregar-se còpia dels estatuts de l’associació tot clickant aquí.

Àrees de treball:

L’APEVC, té definides les següents principals àrees de treball:

  • Àrea d’administració: Gestió de socis, inscripcions, gestió de tresoreria i altres gestions administratives i de secretaria.
  • Àrea de formació: Organització i coordinació de cursos o altres activitats formatives pròpies o amb d’altres entitats.
  • Àrea de relacions institucionals: Establir sinèrgies amb altres entitats del sector, empreses o administracions que afavoreixin el compliment dels objectius de l’APEVC.
  • Àrea de comunicació i difusió: Implantar i mantenir plataformes comunicatives eficients, que facilitin la comunicació de notícies, de les activitats, de les novetats, etc, i la difusió de documentació d’interès.
  • Àrea d’activitats: Organització i coordinació de congressos, jornades i visites.
  • Àrea de participació: Coordinar i fomentar la participació dels socis i simpatitzants amb el funcionament de l’entitat a qualsevol nivell, des de la participació a través de les diferents eines que proporciona la xarxa (web, bloc, llista de distribució, etc), fins a una participació més activa en grups de treball, en determinades col·laboracions o formant part de la Junta Directiva.