alt alt alt
 
Notícies
Ajut per a incentivar la recerca - APEVC 2016 Ajut per a incentivar la recerca -  APEVC 2016
Llista de productes fitosanitaris Llista de productes fitosanitaris
Jornada PATT a Girona : 'Biofiltració de l'aigua' Jornada PATT a Girona : 'Biofiltració de l'aigua'
Formació
Jornada tècnica 'Armillaria mellea: problemàtica, prevenció i utilització de fongs antagonistes' Jornada tècnica 'Armillaria mellea: problemàtica, prevenció i utilització de fongs antagonistes'
Taller practic de 'Injecció al tronc en arbrat' a Terrassa Taller practic de 'Injecció al tronc en arbrat' a Terrassa
Congrés PARJAP - descompte socis Congrés PARJAP - descompte socis
 
 
 
L’associació qui som?

L’APEVC, és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a professionals del sector de la jardineria, el paisatgisme i la gestió dels espais verds, units per l’interès comú de la millora de la qualitat dels espais verds de Catalunya, potenciant espais d’intercanvi d’experiències, relació i debat; promovent la formació, la recerca i la divulgació dels coneixements; actuant de plataforma de comunicació d’activitats i notícies relacionades amb els espais verds; i cercant també un major reconeixement social del col·lectiu.

 
 
 
 
 
 
Objectius Aquesta web vol ser
Espai de participació. Possibilitar l’intercanvi d’idees, informació i opinions entre els diferents professionals dels espais verds.
Espai de comunicació. Publicar les línies de treball, accions i novetats que es preparen des de la Junta de l’APEVC i des dels seus col·laboradors i associats, permetent l’aportació de noves idees.
Espai d’intercanvi. Donar a conèixer experiències professionals dels associats, tot generant sinèrgies enriquidores.
Espai d’actualitat. Un lloc on exposar i compartir articles i notícies d’actualitat sobre els espais verds, de qualssevol indret de Catalunya, que puguin ser d’interès per als associats i/o generin debat.
 
active/body